Skolkovo

OCSiAl president Yury Koropachinskiy presentation at Open Innovations Forum in Skolkovo